Gåtor med svar

Gåtor med svar – Kan du svaren på alla gåtor?

Vi har dolt svaren för att du inte ska kunna se dem innan du har hunnit läsa igenom frågan och funderat lite. När du tror att du kan svaret kan du trycka på pilen för att få reda på vad det korrekta svaret är och se om du kunde svaret eller inte.

Det finns tre olika svårighetsgrader på gåtorna; enkel, mellan och svår.

1. Taxigåtan (svår)
En taxi var inblandad i en olycka en natt och man visste varken namn eller adress.
I stan finns bara gula och blåa taxibilar. 85 % av dem är gula och resterande  15 % är blåa.
Ett vittne såg olyckan och säger i rätten att taxibilen var blå.
Tester görs med vittnet som avslöjar att vittnen kan skilja den gula taxibilen från den blåa korrekt i 80 % av fallen. I resterande 20 % tar vittnet fel.
– Vad är sannolikheten att det var en blå taxibil som var inblandad i olyckan om vi vet att vittnet såg en blå taxibil?
Tryck här för att se svaret

Det är 41% chans att vidttnet har rätt och att det var en blå taxibil
Förklaring:
Det är 12 % (80 % x 15 %) chans att vittnet korrekt såg en blå taxibil.
Det är 17 % (20 % x 85 %) chans att vittnet påstår sig ha sett en blå taxibil men att den faktiskt var gul.
Alltså är det  29 % (12 % + 17 %) chans att vittnet säger att taxibilen var blå.
Därför är det 41 % (12 % / 29 %) chans att vittnet korrekt har identifierat en blå taxibil.

2. Månader och dagar (enkel)
Det finns några månader som har 30 dagar och andra som har 31 dagar. Hur många har 28 dagar?
Tryck här för att se svaret
12 månader – Alla månader har minst 28 dagar

 

3. Björnen (enkel)
En person har ett fyrkantigt hus. Alla sidorna är vända mot syd. En björn går förbi huset. Vilken färg har björnen?
Tryck här för att se svaret

Huset ligger på Nordpolen eftersom alla sidorna är vända mot syd. Så svaret är en vit björn (På Nordpolen finns  nämligen bara vita björnar)

 

4. Läkaren och medicinen (mellan)
Om en läkare ger dig tre piller och säger åt dig att du ska ta ett piller varje halvtimme. Hur lång tid tar det innan du tar det sista pillret?
Tryck här för att se svaret

Svaret är en timme. Du tar det första pillret nu och nästa om en halvtimme. Det tredje och sista pillret tar du om en timme.

 

5. Veckans dagar (mellan)
Kan du nämna 3 dagar i sträck? Du får inte använda orden; måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag eller söndag.
Tryck här för att se svaret

Igår, idag och imorgon

 

6. Transport av äpplen (svår)
Du står med 3000 äpplen i ett bananland. Du ska frakta så många äpplen som möjligt från Bananlandet till Äpplelandet. Det är 1000 km mellan de två länderna.
Det kostar ett äpple varje gång du åker  en kilometer mot Äppleland. Däremot är det gratis att åka tillbaka mot Bananland.
– Hur många äpplen kan du maximalt ta med till Äppleland?

Tryck här för att se svaret

833 äpplen
Förklaring:
Steg ett: Åk tre turer på 333 km vardera med 1.000 äpplen. Då har har du 2.001 äpplen och 667 km tillbaka.
Steg två: Då åker du två turer på 500 km vardera med 1.000 äpplen. Då har du 1.000 äpplen kvar  och 167 km kvar till Äppleland.
Steg tre: Till sist tar du 1000 äpplen de sista 167 kilometerna och så har du 833 äpplen när du kommer till Äppleland.

 

7. Jägarfamiljen (enkel)
Två pappor och två söner var på jakt och tillsammans sköt de tre änder. De delade lika och alla fick vars en and. Hur kunde det ske?
Tryck här för att se svaret

De var bara tre stycken. En son, en far och en farfar

 

8. Den logiske overhaling (enkel)
Om du deltar i ett lopp och springer förbi han som ligger på andra plats. Vilken plats ligger du på?
Tryck här för att se svaret

2 plats!

 

9. Bonden som mister djur (enkel)
En bonde har 10 får. Dessvärre dör alla förutom nio. Hur många får har bonden kvar?
Tryck här för att se svaret

Nio såklart! Alla förutom nio dör ju.

 

10. Kan du räkna 1 (mellan)
Dividera 100 med ½ och plussa med 10. Vad får du då?
Tryck här för att se svaret

Svaret är 210. Eftersom 100 dividerat med ½ er 200.

 

11. Kan du räkna 2 (enkel)
Hur många gånger kan du subtrahera 5 från 25?
Tryck här för att se svaret

Svaret är 1 gång. När du subtraherar 5 från 25 får du 20. Nästa gång subtraherar du ju från 20.

 

12. Far och sönerna (enkel)
Sörens far har 3 söner, den ena heter Rup, den andra heter Rap, vad heter den sista sonen?
Tryck här för att se svaret

Sören. Det är ju Sörens far som har 3 söner.

 

13. Djur på arken (enkel)
Hur många olika slags djur fanns det på Moses Ark?
Tryck här för att se svaret

Inga. Det var Noahs ark

 

14. Sonen (mellan)
“Du är min son. Men jag är inte din far.” Vem sa det?
Tryk her for at se svaret

Din mor